FAQs Complain Problems

News & Events

Public Procurement / Tender Notices

Invitation for Bids (Second time published date:2078-10-20)

सेवा करारमा स्वास्थ्यकर्मी भर्ना सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना-मितिः२०७८।०८।२२

औषधी खरिद सम्बन्धी सूचना-मिति:२०७८।०८।१४

Invitation for Bids For the construction works - Date: 23 Nov 2021

नयाँ पकेट प्रस्ताव अह्वान सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना-मितिः२०७८।०८।०१

सर्जिकल सामग्री तथा उपकरण खरिद सम्बन्धी सूचना-मिति:२०७८।०७।२४

कम्प्युटर, ल्यापटप तथा प्रिन्टर खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना-२०७८।०७।०९

कर्मचारी आवश्यक्ता सम्बन्धी सूचना-मिति:२०७८।०७।०३

करारमा कर्मचारी लिने सम्बन्धी सूचना-मिति:२०७८।०५।२४

कम्प्युटर, ल्यापटप तथा प्रिन्टर खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना-२०७८।०५।२३

Pages