FAQs Complain Problems

News & Events

News and Events

स्पेयर टंकी खरिद सम्बन्धी-मितिः२०७८।०२।१९

प्रस्ताव अह्वान सम्वन्धी सूचना-मिति:२०७८।०२।१९

न्यानो झोला खरीद सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७८।०२।२०

डेस्कटप कम्प्युटर तथा प्रिन्टर आपुर्ति सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउँ पत्र आव्हानको सूचना-मितिः२०७८।०२।२०

८५ % अनुदानमा Electrical Grass Chap Cutter Machine वितरण सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७८।०२।१९

८५ % अनुदानमा Milk Can वितरण सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७८।०२।१९

बार्षिक परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना-मिति:२०७८।०२।१६

बैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सूचना तथा परामर्श र मनोसमाजिक परामर्श सेवाका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना-मिति:२०७८।०२।१६

सार्बजनिक बिदा सम्बन्धी सूचनाः मिति २०७८।०१।२८

रकम वितरण तथा भरपाई सम्बन्धी सामुदायिक विद्यालयहरुको लागि सूचना-मिति:२०७८।०१।२७

Pages