FAQs Complain Problems

News & Events

News and Events

बोलपत्र संसोधन सम्बन्धी सूचना-मिति:२०७८।१२।१४

वडा नं. २७ को राहत वितरण को दावी विरोधका लागि ३ दिने सूचना-मिति:२०७८।१२।१३

वडा नं. ७ को राहत वितरण को दावी विरोधका लागि ३ दिने सूचना-मिति:२०७८।१२।१३

परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७८।१२।१०

कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७८।१२।०८

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-मितिः२०७८।१२।०८

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-मितिः२०७८।१२।०२

सामुदायिक विद्यालयहरुले विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७८।१२।०१

आशयको सूचना संसोधन सम्बन्धी सूचना- मितिः२०७८।११।२६

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना मितिः२०७८।११।२३

Pages