FAQs Complain Problems

News & Events

News and Events

दिवा खाजाको रकम माँग गर्ने सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७९।०२।०९

नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि ज्युहरुको शपथ ग्रहण कार्यक्रम - मितिः २०७९।०२।०८

हार्दिक बधाई तथा शुभकामना

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना-मिति:२०७९।०२।०५

सामुदायिक विद्यालयहरुलाई जानकारी सम्बन्धी सूचना- मितिः२०७९।०२।०४

सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुलाई कक्षा संचालन तथा विवरण पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना- मितिः २०७९।०२।०३

बोलपत्रको म्याद थप तथा संसोधन सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७९।०१।१५

घर नक्सा बनाउने कन्सल्टेन्सीहरुको लागि सूचना-मितिः२०७९।०१।१४

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-मितिः२०७९।०१।१३

अ.न.मी.पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना-मिति:२०८९।०१।११

Pages