FAQs Complain Problems

News & Events

Public Procurement / Tender Notices

आशय पत्रको सूचना- मितिः२०७८।०३।१६

आशय पत्र सम्बन्धी सूचना-मिति:२०७८।०३।०९

स्पेयर टंकी खरिद सम्बन्धी-मितिः२०७८।०२।१९

प्रस्ताव अह्वान सम्वन्धी सूचना-मिति:२०७८।०२।१९

न्यानो झोला खरीद सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७८।०२।२०

डेस्कटप कम्प्युटर तथा प्रिन्टर आपुर्ति सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउँ पत्र आव्हानको सूचना-मितिः२०७८।०२।२०

सवारी साधन मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धी सूचना-मिति:२०७८।०१।१२

दैनिक श्रमिक तथा ज्यालादारी सेवामा जनशक्ति लिने सम्बन्धी सूचना-मिति:२०७७।१२।३१

रुख लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।१२।२४

साझेदारीमा पशुपंक्षी प्रबर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी पुनः प्रकाशित सूचना-मितिः२०७७।११।१७

Pages