FAQs Complain Problems

News & Events

Public Procurement / Tender Notices

अनुदानको मल बिक्रीका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना - मितिः२०७७।०७।१८

औषधी खरिद सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।०८।१४

औषधी खरिद सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।०८।१४

सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।०८।१४

साझेदारीमा पशुपंक्षी प्रबर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।०७।२६

लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।०७।१८

नयाँ पकेट प्रस्ताव अह्वान सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।०७।१९

बाख्राको साना ब्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र(पकेट) विकास कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।०७।१८

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन - मितिः२०७७।०७।१६

विज्ञापन नं. १,२,३,४,५,६(०७७-०७८) को लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको छ। अन्तर्वार्ताको मिति, समय र स्थान अर्को सूचनाबाट जानकारी गराइन्छ ।

करारमा कर्मचारी आवश्यक्ता सम्बन्धी सूचना मितिः २०७७।०७।०१

पि.सि.आर. मेसिन संचालनका लागि जनशक्ति छनौटको परिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।०६।२५

Pages