FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आन्तरिक आय ठेक्का लगाउने बारेको सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित गरिएको मितिः २०७७।०९।२७)

सुपरीवेक्षक तथा गणक आवश्यक्ता सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।०९।२७

दरखास्त फारम तल Suporting Document मा उपलब्ध छ ।

आशय पत्रको सूचना- मितिः२०७७।०९।१९

सम्पुर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।०९।१९

शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना - मितिः२०७७।०९।०३

साझेदारी राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका

परीक्षाफल प्रकाशित सम्बन्धी-मिति:२०७७।०८।२५

अनुदानको मल बिक्रीका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना - मितिः२०७७।०७।१८

औषधी खरिद सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।०८।१४

औषधी खरिद सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।०८।१४

सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।०८।१४

साझेदारीमा पशुपंक्षी प्रबर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।०७।२६

Pages