FAQs Complain Problems

समाचार

Elected Officials

Name Designation कार्यालय Phone फोटो निर्वाचन बर्ष
बिनोद प्रसाद साह नगर प्रमुख कलैया उपमहानगरपालिका ९८५५०४९६३७ २०७९
रौशन परविन उप– प्रमुख कलैया उपमहानगरपालिका ९८५५०४९६३६ २०७९
मोहन बहादुर क्षेत्री वडा अध्यक्ष १ नं. वडा कार्यालय ९८६५२६८०१३ २०७९
राजेश कुमार महतो वडा अध्यक्ष २ नं. वडा कार्यालय 9845227417 २०७९
मोहन साह कानु वडा अध्यक्ष ३ नं. वडा कार्यालय 9845060889 २०७९
रामेश्वर प्रसाद यादव वडा अध्यक्ष ४ नं. वडा कार्यालय 9802952136 २०७९
किशुन राउत अहिर वडा अध्यक्ष ५ नं. वडा कार्यालय ९८६५०१७३४६ २०७९
रामविश्वास ठाकुर लोहार वडा अध्यक्ष ६ नं. वडा कार्यालय ९८५५०४८५९६ २०७९
सैफुल्ला मिया अंसारी वडा अध्यक्ष ७ नं. वडा कार्यालय 9845096349 २०७९
रंजित चौरसिया वडा अध्यक्ष ८ नं. वडा कार्यालय 9804247810 २०७९
पुरुषोत्तम सिं पाण्डे वडा अध्यक्ष ९ नं. वडा कार्यालय 9845227859 २०७९
महमद सबिर वडा अध्यक्ष १० नं. वडा कार्यालय 9855049317 २०७९
अजय कुमार कुश्वाहा वडा अध्यक्ष ११ नं. वडा कार्यालय 9862544445 २०७९
लालबाबु महतो वडा अध्यक्ष १२ नं. वडा कार्यालय 9845059563 २०७९
राजेश महथा खत्री वडा अध्यक्ष १३ नं. वडा कार्यालय 9845119770 २०७९
सुरेन्द्र प्रसाद जैसवाल वडा अध्यक्ष १४ नं. वडा कार्यालय 9818283100 २०७९
भोरिक प्रसाद यादव वडा अध्यक्ष १५ नं. वडा कार्यालय 9845217437 २०७९
शेषनाथ साह तेली वडा अध्यक्ष १६ नं. वडा कार्यालय 9855045093 २०७९
दिपेन्द्र महतो वडा अध्यक्ष १७ नं. वडा कार्यालय 9855048593 २०७९
धुरुप राउत अहिर वडा अध्यक्ष १८ नं. वडा कार्यालय 9845556488 २०७९
हरिन्द्र राउत कुर्मी वडा अध्यक्ष १९ नं. वडा कार्यालय 9804222745 २०७९
मो. आलम पावरिया वडा अध्यक्ष २० नं. वडा कार्यालय 9811841292 २०७९
शिवबिहारी चौधरी वडा अध्यक्ष २१ नं. वडा कार्यालय 9745838111 २०७९
शिवचन्द्र कामी वडा अध्यक्ष २२ नं. वडा कार्यालय 9807176279 २०७९
अमिन अंसारी वडा अध्यक्ष २३ नं. वडा कार्यालय 9817284336 २०७९
हिरालाल चौधरी वडा अध्यक्ष २४ नं. वडा कार्यालय 9845189249 २०७९
चन्दन पटेल वडा अध्यक्ष २५ नं. वडा कार्यालय 9845217262 २०७९
धर्मेन्द्र प्रसाद यादव वडा अध्यक्ष २६ नं. वडा कार्यालय 9855045063 २०७९
अशोक कुमार तिवारी वडा अध्यक्ष २७ नं. वडा कार्यालय 9814290487 २०७९