FAQs Complain Problems

समाचार

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन - मितिः२०७७।०७।१६

विज्ञापन नं. १,२,३,४,५,६(०७७-०७८) को लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको छ। अन्तर्वार्ताको मिति, समय र स्थान अर्को सूचनाबाट जानकारी गराइन्छ ।

Supporting Documents: