FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सवारी साधन मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धी सूचना-मिति:२०७८।०१।१२

दैनिक श्रमिक तथा ज्यालादारी सेवामा जनशक्ति लिने सम्बन्धी सूचना-मिति:२०७७।१२।३१

रुख लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।१२।२४

साझेदारीमा पशुपंक्षी प्रबर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी पुनः प्रकाशित सूचना-मितिः२०७७।११।१७