FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

कानून अधिकृत पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना -मिति:२०७९।१२।१७

विद्यालय नर्स पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना -मिति:२०७९।१२।१७

सब ईन्जिनियर पदको विज्ञापन रद्द गरिएको सूचना-मितिः२०७९।१२।१३

विद्यालय नर्सको प्रारम्भिक सूची प्रकाशन गरिएको सूचना-मितिः२०७९।१२।१३