FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

विद्यालयको पठनपाठन संचालन गर्ने सम्बन्धी सूचना - मितिः२०८०।०६।०२

आन्तरिक आय ठेक्का लगाउने सम्बन्धी सूचना-मितिः२०८०।०६।०२

शोक बक्तब्य - मितिः२०८०।०५।२७

आ.ब. २०७९।२०८० मा स्थापना भएको धानबाली (पकेट) विकास कार्यक्रम निरन्तरताको लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना-मितिः२०८०।०५।२६