FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

कलैया उपमहानगरपालिकाको ९ औं नगरसभामा आ.ब २०७९/०८० को नीति कार्यक्रम तथा बजेत प्रस्तुतिकरण - मितिः२०७९।०३।१०

पाठ्यपुस्तक खरिदको लागि अपुग रकम माग गर्ने सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७९।०३।०७

का.स.मु. फाराम पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७९।०३।०७

वडा नं. २० को राहत वितरण को दावी विरोधका लागि ३ दिने सूचना-मिति:२०७९।०३।०७