FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

ऐलानी परति बाँझो जमिनमा सामुहिक खेती प्रवद्धन कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना-मितिः२०८०।०२।१८

विदा सम्बन्धी सूचना-मितिः२०८०।०२।१८

आन्तरिक आय ठेक्का लगाउने बारेको दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना-मितिः२०८०।०२।१५

कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव अह्वान सम्बन्धी सूचना-मितिः२०८०।०२।१४

डेस्क, बेन्च सामाग्री खरिदको शिलबन्दी अह्वानको दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना-मितिः२०८०।०२।१२

कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना-मितिः२०८०।०२।०९

५०% अनुदानमा धानको बिउ वितरण कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना-मितिः२०८०।०२।०८

आन्तरिक आय ठेक्का लगाउने बारेको सूचना-मितिः२०८०।०२।०५

चालु आ.ब. २०७९।०८० को भुक्तानी तथा खाता बन्द हुने सम्बन्धी सूचना-मितिः२०८०।०२।०३

प्रस्ताव छनौट गर्ने आशयको सूचना-मितिः२०८०।०२।०४

Pages