FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

निर्माण कार्यको लागि सहयोग बारेको सूचना-मितिः२०८०।०८।१५

लेखा परिक्षक फर्महरुले निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना-मितिः२०८०।०८।१२

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - मितिः२०८०।०८।०८

५०% अनुदानमा उन्नत गहुँको बिउ बितरण सम्बन्धी सूचना-मितिः२०८०।०८।०६

आन्तरिक आय ठेक्का लगाउने बारे सूचना-मितिः२०८०।०८।०६

संस्कार खबर राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन मिति-२०८०।०८।०६

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-मितिः२०८०।०७।२१

धरौटी जफत सम्बन्धी सूचना-मितिः२०८०।०७।१७

अनुदानमा कृषि सामाग्री वितरण सम्बन्धी सूचना-मितिः२०८०।०७।१२

Notice of Invitation for Bids Second Time Published Date: 2080.07.02

आन्तरिक आय ठेक्का लगाउने बारे सूचना-मितिः२०८०।०७।०२

Pages