FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

डेस्क, बेन्च सामाग्री खरिदको शिलबन्दी अह्वानको सूचना-मितिः२०८०।०१।११

सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम (SaMi) को नतिजा प्रकाशन- मितिः२०८०।०१।०७

गुनासो सुनुवाइको दोस्रो पटक म्याद थप गरिएको सूचना-मितिः२०८०।०१।०७

सामुदायिक विद्यालयहरुले प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना-मितिः२०८०।०१।०४

पुनः एकिकरण कार्यक्रमका लागि बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका ब्यक्तिको तथ्याङ्क संकलन सम्बन्धी सूचना-मितिः२०८०।०१।०५

ब्यक्तिगत श्रम स्वीकृति तथा पुनःश्रम स्वीकृति सम्बन्धी सूचना-मितिः२०८०।०१।०४

गुनासो सुनुवाइको म्याद थप गरिएको सूचना-मितिः२०७९।१२।३०

निःशुल्क तालिम संचालन सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७९।१२।२९

Notice of Invitation for Bids on 2079-12-23

परामर्श सेवा सम्बन्धी सूचना - मितिः२०७९।१२।२२

RFP र TOR यसैसाथ संलग्न छ।

Pages