FAQs Complain Problems

News & Events

News and Events

आ.व.२०७८।०७९ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना

आन्तरिक आय ठेक्का लगाउने बारे दोस्रो पटक प्रकाशित मितिः२०७९।०४।१२

क्याटलग/ब्रोसर सपिङ्ग विधिबाट ट्रयाक्टर खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव अह्वानको सूचना-मितिः२०७९।०४।११

आयोजना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना-मितिः २०७९।०४।०२

सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण तथा लाभग्राही सूचिकरण सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७९।०४।०२

करार र ज्यालादारीको कर्मचारी सम्बन्धी सूचना-मिति:२०७९।०३।३१

बर्षे बिदा सम्बन्धी सूचना - मितिः२०७९।०३।३०

बारा जिल्लाका SP देउवा सरको बढुवा SSP मा भएकोलमा बिदाई तथा फेरि भेटौला कार्यक्रम -मिति:२०७९।०३।२९

पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७९।०३।२७

आन्तरिक आय ठेक्का लगाउने बारे दोस्रो पटक प्रकाशित मितिः२०७९।०३।२५

Pages