FAQs Complain Problems

News & Events

News and Events

अनुदान कोटामा शिक्षक पदपूर्ती सम्बन्धी तेस्रो पटक प्रकाशित सूचना-मितिः२०७८।११।२२

आ.ब. २०७७।०७८ को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन नतिजा

 

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजा हेर्न तलको लिङ्क क्लिक गर्नु होला

 

https://lisa.mofaga.gov.np/details/local/20708

वडा नं. २४ को राहत वितरण को दावी विरोधका लागि ३ दिने सूचना-मिति:२०७८।११।१८

वडा नं. १८ को राहत वितरण को दावी विरोधका लागि ३ दिने सूचना-मिति:२०७८।११।१८

वडा नं. ८ को राहत वितरण को दावी विरोधका लागि ३ दिने सूचना-मिति:२०७८।११।१८

कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७८।११।१६

वडा नं. १२ को राहत वितरण को दावी विरोधका लागि ३ दिने सूचना-मिति:२०७८।११।१३

वडा नं. ६ को राहत वितरण को दावी विरोधका लागि ३ दिने सूचना-मिति:२०७८।११।१३

वडा नं. २ को राहत वितरण को दावी विरोधका लागि ३ दिने सूचना-मिति:२०७८।११।१३

आय आर्जनका लागि अनुदानका लागि प्रस्ताव अह्वान सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७८।११।१२

Pages