FAQs Complain Problems

समाचार

Elected Officials

Name Designationsort descending Section Phone Photo निर्वाचन बर्ष
बिनोद प्रसाद साह नगर प्रमुख कलैया उपमहानगरपालिका ९८५५०४९६३७ २०७९
रौशन परविन उप– प्रमुख कलैया उपमहानगरपालिका ९८५५०४९६३६ २०७९
किशुन राउत अहिर वडा अध्यक्ष ५ नं. वडा कार्यालय ९८६५०१७३४६ २०७९
रामविश्वास ठाकुर लोहार वडा अध्यक्ष ६ नं. वडा कार्यालय ९८५५०४८५९६ २०७९
मोहन बहादुर क्षेत्री वडा अध्यक्ष १ नं. वडा कार्यालय ९८६५२६८०१३ २०७९
सैफुल्ला मिया अंसारी वडा अध्यक्ष ७ नं. वडा कार्यालय 9845096349 २०७९
राजेश कुमार महतो वडा अध्यक्ष २ नं. वडा कार्यालय 9845227417 २०७९
मोहन साह कानु वडा अध्यक्ष ३ नं. वडा कार्यालय 9845060889 २०७९
रामेश्वर प्रसाद यादव वडा अध्यक्ष ४ नं. वडा कार्यालय ९८५१०८५१४७ २०७९