FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपस्थिति हुने सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७८।१०।२४

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपस्थिति सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७८।१०।२४

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपस्थिति सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७८।१०।२४

शोक सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७८।१०।२४

स्यानिटरी प्याड खरिद सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७८।१०।२२

शिक्षक आपुर्तिको दरखास्त दस्तुर संसोधन सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७८।१०।२३

अनुदान कोटामा शिक्षक आपुर्ति सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७८।१०।२०

Invitation for Bids (Second time published date:2078-10-20)

विद्यार्थीहरुलाई कोभिड-१९ विरुद्धको पहिलो र दोस्रो मात्रा खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना-मिति:२०७८।१०।१८

प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७८।१०।१७

Pages