FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-मिति:२०७८।१०।१७

कोभिड-१९ खोपको लागि विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७८।१०।१४

खोप अभियानको लागि विद्यालय खुला राख्ने सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७८।१०।१४

सार्बजनिक सूचना-मितिः२०७८।१०।१४

कागती खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७८।१०।१३

कोभिड-१९ विरुद्धको खोप सञ्चालन सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७८।१०।१२

पठनपाठन स्थगन सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७८।१०।०६

कक्षा थप अनुमति सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७८।०९।३०

सहकारी संस्थाहरुले विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७८।०९।२९

विधालयको पठन पाठन बन्द रहने सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७८।०९।२८

Pages