FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

शिक्षण शिकाइ अनुदान सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७८।०९।२६

सार्बजनिक विदा सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७८।०९।२५

छुट भएका विद्यार्थीहरुको लागि कोभिड-१९ खोप संचालन सम्बन्धी सूचना-मिति:२०७८।०९।२३

खोप संचालन सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७८-०९-२०

जाडो विदा सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७८।०९।२०

माग फाराम पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७८।०९।१६

शिक्षक विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७८।०९।१६

दिवा खाजा रकम माँग गर्ने सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७८।०९।१३

कागती खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७८।०९।१२

उन्नत वीउ वितरकलाई प्रोत्साहन अनुदान प्रस्ताव अह्वान सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७८।०९।०८

Pages